MEDISCH

MEDISCH

Postby hanny.vanvelzen on Sat Aug 23, 2008 2:13 pm

(C)copyright by Hanny Vanvelzen :!: :!: :!:
NIETS VAN DIT FORUM MAG WORDEN GEPRINT, GEKOPIEERD OF GEBRUIKT ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING :!: :!: !!!!!

Medisch; Inhoudsopgave

Mitral Valve Disease
Patella Luxatie
Syringomyelia
Episodic Falling
Oogproblemen
Reverse sneezing


De Cavalier King Charles Spaniel kent een aantal gezondheidsproblemen.
Zo kan de cavalier last hebben van hartproblemen, losse knieschijven, holte in het ruggenmerg, een soort epilepsie, oogproblemen of omgekeerd niezen.
Met medicatie of een operatie kunnen veel problemen opgelost worden of kan de levensduur verlengt worden.
Check altijd of de ouders van de puppy getest zijn op hart-, knie- en oogproblemen en Syringomyelia, om zoveel mogelijk gezondheidsrisico's uit te sluiten.
Als je cavalier gezondheidsproblemen heeft, raadpleeg dan altijd de dierenarts!

Mitral Valve Disease (MVD)

Afwijkingen aan het hart is een veel voorkomend probleem bij Cavaliers.
Mitral Valve Disease (MVD) is een hartprobleem, waarbij het linker (ofwel mitrale) klep van het hart zich verdikt, waardoor de hartklep niet meer goed sluit en er lekkages ontstaan.
Vergeleken met andere hondenrassen openbaart deze ziekte zich vaak al vroeg bij de cavalier en vertoont het een snellere toename van de symptomen.

Diagnose
Een hartprobleem bij een cavalier kan je herkennen aan een verminderd uithoudingsvermogen, benauwdheid, hoesten, ritmestoornissen, vermageren of een hartruis.
Hartkwalen kunnen aangeboren zijn of op latere leeftijd verkregen.

Door middel van voelen, kloppen en luisteren kan een hartprobleem worden vermoed.
De hartaandoening kan verder in kaart gebracht worden met een röntgefoto of een ECG (hartfilmpje).
Uiteindelijk kan er een echo-onderzoek plaatsvinden, om te kijken waar het probleem precies zit en hoe ernstig het is.

Behandeling
Goed en zorgvuldig hartonderzoek maakt het mogelijk om ziektebeelden vroegtijdig te onderkennen.
Hoe eerder een afwijking vastgesteld wordt, hoe eerder een juiste therapie kan worden ingesteld.
Helaas bestaat er geen universele therapie voor iedere hartpatiënt, maar zal de therapie op iedere individuele patiënt afgestemd moeten worden.
Soms betekent dit een operatieve ingreep, maar meestal kan met een op de individuele cavalier afgestemde combinatie van medicijnen veel vooruitgang geboekt worden.
Het verlengt de levensduur en vermindert de klachten.

Erfelijkheid
De aandoening is erfelijk.

Patella Luxatie
De Patella is de officiële naam voor de knieschijf.
Een patella luxatie betekent een loszittende knieschijf.
Er zijn verschillende vormen van luxaties.
De meest voorkomende is vorm is luxatie naar mediaal.
Dit komt voornamelijk voor bij kleine honden, waarbij de knieschijf naar de binnenkant van de knie wegschiet.

Het kniegewricht wordt gevormd door het dijbeen en het scheenbeen.
Voor op het dijbeen loopt een sleuf waar de knieschijf normaal gesproken in ligt.
Aan de knieschijf zit de kniepees die op haar beurt weer vast zit aan een beenkam op het scheenbeen.
Bij sommige cavaliers is de sleuf in het dijbeen ondiep en zit de aanhechting van de kniepees wat te ver naar binnen toe.
De knieschijf kan dan makkelijk uit z'n sleuf naar binnen toe schieten.
Als dit gebeurt spreken we van een patella luxatie.

Diagnose
De klachten van de cavalier hangen af van de ernst van de luxatie. We kennen verschillende vormen.
Als de knieschijf er slechts incidenteel afschiet spreken we van een habituele (tijdelijke) luxatie.
Cavaliers die dit hebben lopen af en toe een paar passen met een pootje opgetrokken.
De knieschijf is dan van zijn plaats geschoven.
Na een paar stappen schiet hij weer terug en loopt de cavalier weer normaal verder.
Voor huishonden hoeft dit geen probleem te zijn, maar voor een showhond is het een in het oog springend gebrek.

Erger wordt het wanneer de knieschijf er afligt en slechts af en toe terugspringt.
We spreken dan over een stationaire luxatie.
Deze cavaliers hebben problemen met overeind komen en met lopen.
Ze gaan achter met O-beentjes en een soort kikkerpas lopen.
De cavalier heeft hier zelf behoorlijk last van.
De ergste vorm is wanneer de knieschijf er totaal afligt en ook niet meer op z'n plaats is terug te leggen.
Deze dieren kunnen niet normaal staan en moeten roeien met hun achterpoten om vooruit te komen.
Hiernaast zien we in combinatie met een patella luxatie nog wel eens andere knieproblemen zoals gescheurde kruisbanden of gewrichtslijtage.
Voordat tot een operatie wordt besloten moet dit eerst allemaal nagekeken zijn.

Behandeling
Cavaliers met een hele lichte luxatie, waarbij de knieschijf maar heel af en toe luxeert hoeven niet perse geopereerd te worden.
Als de knieschijf vaker van z'n plaats schiet, of zelfs permanent verkeerd ligt moet er worden ingegrepen.
De enige manier is operatief.

Erfelijkheid
De aandoening is waarschijnlijk een erfelijk gebrek.
Het is daarom raadzaam om niet te fokken met dieren met een duidelijke luxatie.
De precieze wijze van overerving is niet bekend, maar zal waarschijnlijk op meerdere factoren berusten, net zoals bijvoorbeeld HD.
Afgezien van een gericht fokprogramma is er geen manier om luxaties te voorkomen.

Syringomyelia
Syringomyelia ontstaat door een in aanleg te klein achterhoofdsbeen en daardoor een te klein achterhoofdsgat.
Dit heet de Chiari malformatie of misvorming.
Dit betekent dat de schedelholte achter in de kop te klein is en dat de vloeistof die hersenen en ruggenmerg omspoelt niet vrij kan circuleren.
Deze vloeistof wordt in het ruggenmerg geperst waardoor een holte ontstaat en dit wordt syringomyelie genoemd.

Diagnose
De holtevorming in het ruggenmerg veroorzaakt beschadigingen waardoor typische verschijnselen ontstaan.
Het meest voorkomend is krabben aan één kant, maar het kan ook aan beide zijden voorkomen.
Er zijn hierbij geen afwijkingen aan huid of oor.
Aangedane cavaliers zijn tevens gevoelig aan kop, nek en voorpoten en gillen vaak van de pijn zonder duidelijke reden.
De pijn kan samenhangen met de houding van de kop en sommigen honden eten en slapen bij voorkeur met de kop omhoog.
Sommige ernstig aangedane jonge honden ontwikkelen een nek skiliose, een kronkel in de ruggengraat.
Tenslotte krijgen ernstig aangedane honden een waggelende gang met de achterpoten en/of zwakte van de voorpoten.
Doofheid komt vaak voor en wordt veroorzaakt door vloeistof in het middenoor.

De verschijnselen ontstaan meestal vanaf de leeftijd van een halfjaar.
Veel honden leiden een relatief normaal leven, maar sommige honden verslechteren toenemend en worden rond middelbare leeftijd geëuthaniseerd.
Er bestaan dus duidelijk verschillende graden van ernst van de aandoening.

De enige zekere manier om de diagnose syringomyelia en misvorming van het achterhoofdsgat vast te stellen, is door middel van een MRI-scan.

Behandeling
De cavalier kan behandeld worden met medicatie, homeopathie, een shunt of decompressie (aan de schedel) chirurgie.

Erfelijkheid
De aandoening is erfelijk, maar verloopt niet via de simpele vererving.
Meerdere genen spelen waarschijnlijk een rol.
Verder DNA onderzoek is nodig om de betrokken genen vast te stellen.
Afgezien van een gericht fokprogramma is er geen manier om luxaties te voorkomen.

Episodic Falling
Episodic Falling is een syndroom van spierstijfheid en instorten. Het syndroom komt al meer dan 40 jaar voor bij cavalies, maar de onderliggende oorzaak is nog onbekend.
Vaak wordt het aangezien als een epileptische aanval.
In lichte gevallen kan het ook aangezien worden als kramp of spasme.
Het kan zijn dat de dierenarts niet op de hoogte is van deze ziekte.

Diagnose
Het lijkt alsof de cavalier een epileptische aanval heeft, alleen blijft hij volledig bij bewustzijn.
Een pup kan bijvoorbeeld omvallen of bevriezen.
Of als een cavalier valt en weer probeert op te staan, maar dan weer omvalt, dan kan je heel goed te maken hebben met Episodische Falling.

Behandeling
De cavalier kan behandeld worden met medicatie, waardoor de aanvallen minder heftig worden en minder vaak voorkomen.

Oogproblemen
Er kunnen diverse oogproblemen voorkomen.
Cataract of grauwe staar veroorzaakt een vertroebeling van het netvlies.
Bij gedeeltelijke aantasting hoeft de cavalier niet volledig blind te worden.
Bij Distichiasis komen er haartjes uit de onderoog lidrand en dit kan het hoornvlies beschadigen.
Dit is operatief te verwijderen.
Bij Entropion (naar binnen krullende oogleden) en ectropion (naar buiten krullende oogleden) komen de ooghaartjes op de oogbol te liggen, waardoor er irritatie kan ontstaan.
Ook dit is operatief te behandelen.
Astersia punta lacrimalis veroorzaakt traanstrepen, doordat het traanvocht over de lidrand loopt.
Ook dit is operatief te verwijderen.
Degeneratie van het netvlies of progressieve retina atrofie (PRA) kan tot blindheid leiden.

Reverse sneezing
Reverse sneezing is ook wel bekend als backwards sneezing, oftewel omgekeerd niezen.
Oorzaak is een normaal gebleven verhemelte in een verkorte snuit.
Het ontstaat meestal als de cavalier opgewonden is, soms na drinken, eten, rennen of aan de lijn trekken.
Meestal duurt het enkele seconden, maar soms ook het ook enkele minuten aanhouden en meermaals per dag voorkomen.
Je kan het stoppen door even over de keel te wrijven of de neusgaten even dicht te houden. Als de cavalier slikt, lost het probleem zich meestal op.
Het kan ook als oorzaak een allergie of een irriterend middel hebben.
Met dit probleem valt prima te leven.
hanny.vanvelzen
 
Posts: 27
Joined: Sun Jan 06, 2008 2:49 pm

Return to Algemene informatie

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron